Podstawą działalności komornika są przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego w art. od 730 KPC do art. 1088 KPC oraz Ustawa o Komornikach Sądowych i Egzekucji z dnia 29.08.1997r.

Ustawa o Komornikach Sądowych i Egzekucji art. 1 oraz art. 3.1:

"... Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu."